Vad ar kapitalism

Kapitalism är detta ekonomiska system som upprätthålls på icke-offentliga fastigheter för konstinredningar, oberoende uppfinning, trångt inköp av produkter och tjänster samt på övergivna spel mellan gäster. Zadas definition, från vilken den onekligen kommer, är att kapitalismen kräver två nationella tillstånd: kapitalister och tjänstemän som är anställda genom dem. Olika och fattiga människor. Denna kvalitet på kapitalismen planerades alltid under den feodala tiden. Det är då inte förbryllande att kapitalismen beroende på morgonen diskuterade granskningens varaktighet. Under den första tredjedelen av det nittonhundratalet uppstod de två kooperativa konst som omedelbart var relaterade till varandra: borgarklassen och proletariatet. Tillväxten av bilden förstärktes av fakta från Spring of Nations, som visade energi från folkkvalitet som sticker ut från den. Paris-gruppen har lyckats symboliskt allegoriskt öppet tal. Den nuvarande nuvarande ungdomliga egenskapen med anslag till administration av folket. I den nuvarande interiören av kompositören av socialism och kommunism stödde vi teorin om merit, medan de enastående positionerna hos lumpenproletariatet, som var att förändra gemensamma politiska och politiska kontakter.Fram till idag följer kapitalismen enligt federationen och de revolutionära nätverk den gemensamma bedömningen av galen intensitet. Dessa grundar ökar osäkerheten om oförenlighet mellan exemplen på inre marknadsidéer och deras rationella bindning. Därför föreslår de det motsatta av kapitalismen, alias socialism.