Service skatte kassaregister

Kassaapparatens service behövs inte bara vid utrustningsfel, utan också under obligatorisk kassörskontroll, och även när vi öppnar och går in i affärer. Enligt antagandet kan den enda personen som i händelse av kassamyndighet misslyckas, vara tjänsten hos tjänstenheten med lämpliga tillstånd. Mycket ofta är att få rättigheter enligt följande:

behörigheter:- Tjänsteföretaget fortsätter till kassaapparatens säljare med sikte på att etablera samarbete och ingå ett återförsäljaravtal,- efter samtycke leder han två personer till certifieringsutbildningen, vilket slutar med en tentamen. I ordningsföljden får servicetekniker rättigheter till alla typer av skatteanordningar som väljs i tillverkarens samling.- Efter en utmärkt testavslutning får servicetekniker ett namn och identitetskort och en tätning för att fylla på skattemodulen. Tillverkaren å andra sidan introducerar servicetekniker på listan över personer som är lämpliga för att göra garantier och reparationer utan garanti samt nödvändiga tekniska inspektioner, samt att tillhandahålla sina möjligheter till skatteverket.

Övrigt:Ersättningarna produceras på ett års nivå och det står en fast typ av kassaregister - kursens slut ger inte tjänstemannen alla skattesystem av en tillverkare att reparera, men bara för att bli av med beslut på utvalda modeller.Servicetekniker är ansvarig för att ständigt höja sin kunskap genom att börja med produktanläggningar, han borde och varje år träffa brevet till producenten om uppskjutning av giltighetsdatum.Kravet som skrivs i återförsäljaravtalet är service av reservdelslager, samt kontroll- och mätutrustning och apparater. Och tjänsten är nödvändig för att förse kunder med förbrukningsvaror som uppstår från tillverkaren.En auktoriserad servicetekniker som inte tjänar kassaregister i företaget till den senast auktoriserade, har inte en egen logghanteringsavdelning, måste också skicka tillverkarens identitetskort. En serviceman kan använda skattekontanter, men endast om han är en person av en person som är relaterad till producenten, ett återförsäljaravtal.