Sakerhetsventil 8 bar 3 4

Vi är ibland när olika faror väntar oss praktiskt taget vid varje steg. Ofta skulle det få mig att känna att gastrycket har överskridit det acceptabla värdet. Det skulle ha orsakat pannan att explodera, vilket lyckligtvis resulterade i kostsamma reparationer. Jag är medveten om att i den sista behandlingen kan du förlora ett liv med en möjlighet, även om gruppen av typer inte inser de senaste frågorna.

För bröllopet lever idag ett föremål som flikar eller säkerhetsventiler. Det är då ventilens metod som startar automatiskt när gas- eller ångtrycket överstiger de acceptabla värdena. Detta förhindrar explosioner av sådana byggnadsmoment, såsom tankar, rörledningar och liknande. Det användes först under andra delen av sjuttonhundratalet i en extremt enkel apparat, som var en tryckkokare.Om vi ​​tittar på de enklaste modellerna som säkerhetsventiler, ser vi att det bara finns en bräcklig platta, som förstörs när överskrider den tillåtna gastrycket.Tyvärr bakades en av ventilerna ofta. Ofta var det obetydligt laddat av kunden hos enheten. Därför började två oberoende ventiler användas mycket snabbt, oftast data vid motsatta ändar av en given anordning.Dessa ventiler gavs rutinmässigt i ångmotorer. Detta förhindrade den nödvändiga tryckuppbyggnaden i fordonets kraftenhet. Det hotade att explodera, vilket kan leda till att alla passagerare dödades.Jag har en chans att jag intresserade läsare om säkerhetsventilerna. Den som har läst denna produkt är förmodligen medveten om vikten av dessa mekanismer i den moderna världen och industrin.