Om kopet av ett kassaregister ar en avdragsgilla kostnad

Till sist började han sitt affärsarbete eller bredda sina horisonter till andra avdelningar? Perfect! Förmodligen nu är det dags att köpa ett posnet kassa, och du undrar om du kan lita på någon ersättning.Jag har ett smidigt och lågt budskap. Avdraget från köpeskillingen från kassan är endast extra när du köper det första kassan. Du kan inte ta hjälp om ett nytt eller annat kassa registreras.

Villkor för att acceptera assistansKanske först om vad som får dig att köpa ett kassaapparat. Och då:- Du kan dra av mervärdesskatt som är sluten i kassa,- du kan räkna utgifterna för beloppet till de avdragsgilla kostnaderna,- Du kan dra av 90% av nettopriset på enheten, men inte mer än 700 PLNLåter bra För att vara sådana bonusar måste du göra ett villkor. Här är de:- Inköp och skattläggning av kassaregistret måste utföras innan skyldigheten att registrera kassaregistret uppstår,- Du måste anmäla platsen för installationen av kassaregistret till chefen för skattekontoret i titeln på 7 dagar från att ge den en skatteställning,- du måste skicka till chefen för ditt skattekontor - informera om värdet av kassaregister och använda dem. Uttalandet måste ordnas innan du tar posten (dagen före dagen innan- Inledande och revisionskontroller bör göras,- deltar i full betalning för kassan och utgör sista betalnings kvittot,- Registreringen bör påbörjas under lagstadgad säsong.Vad sägs om framgång, hur är du en skattebetalare som utför arbeten borttagen från skatt eller är skyldig att registrera omsättning med hjälp av kassaregister? Du kan få återbetalning istället för avdrag.Du måste:- börja spela in senast på det aktuella datumet- lämna in ovannämnda ett uttalande om värdet av kassaregister och lägenheten för användning,- lämna in en anmälan om kassaregistret installationsmiljö,- betala hela för kassan.

utformningOch du borde returnera programmet:- skattebetalarens förnamn, förnamn och företagsnamn,- adressdata,- Skatteidentifikationsnummer,- När det gäller skattebetalare och Godstransporter huvuden taxi passagerare och bagage - information om frågan om tillstånd för transport och taxi väg registreringsnummer och sido taxi, som är installerade kassaregister.Avkastningsperioden är upp till 25 dagar från dagen för skattebetalarens ansökan.Återbetalningen för avdrag för köpeskillingen från kassakontot sker som i perioden 3 år från dagen för inspelningsdagen:- upphöra med att använda kassaapparaten vid den nuvarande upphörandet av affärsverksamheten- Likvidation öppnas,- Konkurs kommer att meddelas,- Försäljningen av företaget eller anläggningen och efterträdaren kommer inte att sälja till beloppet.