Metanexplosion 2015

Gruvdrift är i slutändan det mest fördelaktiga i hela världen, och trots metankolsömmarna är det säkraste. Säkerhet uppnåddes genom användning av olika tekniker och skyddsåtgärder, tack vare vilka vi begränsar möjligheten till antändning eller explosion av metan.

https://snore-t24.eu/se/

För att undvika explosion av metan minimerar vi förekomsten av antändande faktorer, som vi kan minska genom att implementera lämpliga enheter. Gruvorna, dvs mot väggen eller till förfäder, måste innehålla strömförsörjande skördetröskor och transportörer som transporterar utgången. Det är först i slutet av gnistrandet av skadade kablar eller bildandet av en elektrisk båge som når tändning och explosion av metan. Därför startas också professionellt explosionsskydd i alla elektriska apparater. Tack vare sådant skydd som ges i alla nyligen gjorda verktyg och institutioner minimerar vi penetrationen av elektrisk potential till metanplatsen så att det i händelse av ett fel inte kommer att gå till tragedin. Elektriker gruvarbetare som går på en del av gruvan är specialutbildade i explosionsskydd och brandskydd så att de kan veta själva och andra underjordiska typer för att skapa sin verksamhet. Varje underjordisk elektriker en gång vart femte år måste räkna början i sådan utbildning slutade med en examen, tack vare vilken hans tankar kommer att uppdateras och presentera sig med de senaste mönstren och metoderna för att uppnå flamsäker och explosionssäker.Explosionsskydd och flamsäkerhet är då en viktig komponent som placeras i varje gruva, tack vare vilken det minimerar risken för metanexplosion.