Matematiska program i dagis

På grund av den mycket snabba utvecklingen av nya datormetoder, har FEM (ändliga elementmetoden nyligen försvarat sig med ett extremt karakteristiskt verktyg för numerisk analys av olika konstruktioner. MES-modelleringen har funnit en mycket stor tillämpning på praktiskt taget något av dessa tekniska områden utöver tillämpad matematik. I de enklaste termerna, när man talar MES, är det en svår metod att lösa differentiella och partiella ekvationer (efter tidigare diskretisering i ett liknande utrymme.

Vad utgör MESFinita elementmetoden, så på samma tid av de mest intressanta datorbaserade metoder för att bestämma stress, generaliserad krafter, deformationer och förskjutningar i de studerade strukturer. FEA modellering görs om systemet för ett ändligt antal finita element distribution. Vid slutet av varje enda stycke för att skapa viss approximation, och eventuella okända (primärt förskjutnings de presenteras av den ytterligare funktionen att interpolation med användning av värdena av samma antal delar i den stängda punk (vanligtvis kallas noder.

Tillämpning av MES modelleringI nuvarande tider kontrolleras styrkan i strukturen, spänningen, förskjutningen och simuleringen av eventuella deformationer med användning av FEM-metoden. I datormekanik (CAE är det möjligt att studera och värma flöde och vätskeflöde med denna metod. MES-metoden är idealisk för studier av dynamik, maskinstatistik, kinematik och magnetostatiska, elektromagnetiska och elektrostatiska effekter. MES modellering kommer sannolikt att existera i 2D (tvådimensionellt utrymme, där diskretisering vanligtvis är begränsad till att dela ett specifikt område i trianglar. Tack vare det här formuläret kan vi beräkna de värden som visas inom ramen för ett givet system. I denna policy finns det emellertid vissa begränsningar att tänka på.

De största fördelarna och fördelarna med FEM-metodenDen viktigaste fördelen med MES är förmågan att få rätt resultat även för mycket farliga former, för vilka det var extremt svårt att utföra vanliga analytiska beräkningar. I praktiken betyder det att de givna problemen kan reproduceras i datorns sinne, utan att man behöver bygga dyra prototyper. En sådan mekanism underlättar väldigt hela designprocessen.Uppdelningen av det studerade området till ännu mindre element resulterar i mer exakta beräkningsresultat. Man borde också ha det faktum att det då köps av en mycket större efterfrågan på den moderna dators beräkningsmodell. Du bör komma ihåg pluset och att det i det här fallet bör ingå mycket och med eventuella beräkningsfel som uppkommer vid frekventa approximationer av de bearbetade värdena. Om det område som ska undersökas är sammansatt av flera hundra tusen andra element som upptar icke-linjära egenskaper, så beräknas beräkningen ganska bra i de andra iterationerna, tack vare vilken den slutliga lösningen blir viktig.