Krav pa kassaregister

Den 1 januari 2015 förvärvade de nya bestämmelser i lägenheten, vilket avsevärt utökar räckvidden för personer som bedriver affärsverksamhet, vilket beror på den obligatoriska registreringen på skattebeloppet för bingo hs e. Från sista meningen måste många människor köpa ett kassa register. Det är då inte en låg utgift. Eftersom kassa säljare är väl medvetna om att det inte finns någon punkt i priset kommer det att finnas köpare, de kommer inte att faktiskt förstöra priserna. Det kan karakteriseras av höga utgifter för investerare som köper ett kassaregister. Vet du dock att entreprenörer som gör det för första gången kan ha kostnaden för att köpa ett kassa för ett genombrott?

Tillsammans med konst. 111 par. 4 personer som börjar inspelningen trafik och skattebelopp på kassaapparater, kan de dra från skatter kostnaderna för inköp av vart och ett av kassaregister i mängden 90% av sitt värde, men inte mer än 700 zł.Vad ska man göra för att få återbetalning av kassakostnadskostnaderna? Skattebetalaren i den nuvarande planen måste lämna en skriftlig anmälan där han kommer att informera om värdet av de inköpta skattekassorna. Den är gjord till chefen för det behöriga skattekontoret. Det krävs samma förberedelse innan registreringen av den sålda produkten börjar med det belopp som resulterar. Kom ihåg att om vi överskrider denna tidsfrist får vi inte återbetalning, så det är värt att hålla koll på tid. Låt oss också påpeka att eftersom vi bara har ett kassaregister behöver vi inte föreslå det på ett visst sätt - det räcker med att göra det på formuläret om platsen för montering av kassaregistret. Så att du förbrukar det uppenbara, påminner du dig om att grunden för återbetalning för inköp av ett kassaapparat blir kvitto (eller en ny köpsymbol. Låt oss lämna honom.Som framgår av frågan om återbetalning av inköps kostnader för ett finansiellt institut när det gäller moms skattebetalare? Låt oss ta hand om det faktum att moms skattebetalare bara kan lösa köp av ett kassaregister i momsavkastningen för den period då de startade den registrerade försäljningen i kassan. Momsskattebetalaren kan vid uppgörelsen i det månatliga förfarandet ta upp 25% (men inte mer än 175 PLN av den skatt som ges till kontot i det fall då det finns ett överskott av skatt som betalats förfaller. I en liknande situation kan en mervärdesskattebetalare som täcker kvartalssystemet räkna med att 50% av beloppet som ska återbetalas, dock inte mycket mindre än 350 PLN.