Kassaapparat hur det fungerar

För varje företagare kommer det förr eller senare att finnas en punkt där han kommer att behöva få en kassaapparat för ett nära företag. För närvarande är emellertid faktumet eller är det omedelbart redo att användas?Nej, du behöver inte installera det först. Installationen av ett kassaapparat är inte så viktigt, jag tror att den efter att ha läst den här artikeln klarar sig ensam.

Var ska han börja bra?Det grundläggande steget är faktiskt att köpa ett posnet termiskt kassaapparat. Det skulle vara mycket, om vi gör det ungefär 3-5 veckor tidigare, gör detta naturligtvis för oss att komma närmare den nuvarande utrustningen också dess data. Den tid vi tillbringar på att träna med kontanter på ett icke-skattemässigt sätt kommer att hjälpa oss mycket senare aktiviteter och spara många nerver, för att inte tala om våra användares nerver.Om vi ​​lär känna vårt eget kassaapparat, ska vi meddela det berörda skattekontoret en dag före den planerade kontantnedsättningen.Anmälan måste skrivas för hand.När du har skapat ett sådant uttalande bör du starta skattemodulen. Det är viktigt att göra det förut, men vi kan aldrig vara försenade med den här funktionen.Denna tjänst orsakas av den auktoriserade kassasystemen. Under tjänsten fyller servicetekniker ut serviceboken och beloppet förseglas med en blyförsegling vid serviceteknikerens punkt.Efter att skattemodulen har inletts, senast inom en 7-dagars process, bör ett annat dokument förbereds och skickas till vårt skattekontor. Det finns sedan utskriften "Meddelande om skattebetalaren om kassasystemets miljö". Sådant material tillhandahålls gratis av en servicetekniker under finansieringssäsongen. På papper skriver vi in ​​alla uppgifter om vårt namn, även om kassan - dess serienummer, unikt, vi tillhandahåller installationsplatsen samt datum för skatter och syften.Det är värt att tänka att ansvaret för att lämna in ett sådant dokument ligger hos skattebetalaren. Vi rekommenderar och behåller den erhållna kopian av dokumentet.Efter "finansiering" av kassan utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnummer. Antalet tryckt på insidan var till exempel en vattentät markör. Dessutom anges det i lämpligt fält i servicebroschyret. Detta nummer tas alltid när du skickar in handlingar om skattebefrielse till skattekontoret, ibland kan det också erhållas per brev.Ditt arbete, avslutat av tjänsten, är mycket viktigt. Det är varje medborgares plikt att ha henne i lägenheten med hjälp av ett kassaapparat.