Kassaapparat for barn

Mottagandet från novitus lupo-kassa är extremt viktigt material och för chefer också för användaren. De perfekta är skyldiga att utfärda sådana försäljningsanteckningar, de nya ska alltid ta ett kvitto med sig.

Tyvärr uppmärksammar några av oss på kvitton inte mycket, vilket i de flesta fall kan ha tragiska konsekvenser. Hur länge ska vi skriva ut sådana skattekassor i vilka lokaler de kan vara användbara för oss?

I framgången för företagare är frågan ganska enkelt. De ska förvara kopior av kvitton i 5 år - vid en skatteinspektion. Varför ett dokument för en klient?Detta lilla papper i många framgångar som har exceptionell betydelse. Om vi ​​vet giltigheten av kassakvittonet och vet vilken metod vi ska lagra ett sådant dokument på rätt sätt kan vi vinna mycket. Det står framför allt de nuvarande formerna där vi planerar att marknadsföra de köpta varorna eller överlämna dem för att få våra pengar. I detta fall kommer säljaren att kräva att vi visar ett kvitto som bekräftar transaktionen som krävs. Vilka datum måste vi ha när kvittot ska läka oss när vi gör ett klagomål? Om vi ​​köper matvaror kan problem med dem rapporteras upp till 3 dagar. Vi bör hålla dessa kvitton under mycket lång tid, som är ett dokument för att köpa kläder, skor, möbler eller elektronik. Här ger lagen oss 24 månader för att upptäcka oegentligheter och lämna in ett klagomål. Ja, för tillfället, om vi inte är ett kvitto, kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju viktigare antalet annonserade varor, desto starkare är förlusten i kombination med bristen på ett dokument som bekräftar en sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg de kvitton som säljaren måste ge oss vid shopping. Låt oss också komma ihåg att dölja sådana dokument på ett skickligt sätt. Vi kan skapa kuvert där vi lagrar kvitton under kronologiska säsonger, vi kan ta ut en speciell låda för detta projekt. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de kontrakt som vi har gjort skyddas så länge det kan ligga till grund för att lämna in ett klagomål.