Fran damm pa ett mjolkigt satt

På ett kontor där det finns damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor, och det finns inga utsedda områden där det kan vara potentiellt explosivt, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att det är arbetsgivarens skyldighet att beteckna explosionsfarliga zoner.

Dessutom i fallet med punkt 37. § 1. förfoga över minister av inhemska och omsorg av den 7 juni 2010. I historien om brandskydd av byggnader, andra byggnader och områden (Dz.U.10.109.719, både när det omgivande ii områden där de produceras, lagras, eller lagrade lättantändliga material själva där de kan vara en blandning som kan orsaka en explosion, förbereda bedömning av risken för explosion.I denna bedömning måste rum som är potentiellt explosiva påpekas. På platser och yttre utrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan leda till explosion.

Remi Bloston

Bedömningen av explosionsrisken bör fastställas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat bör nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av snabb och värd före explosion.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva riskzoner Analys och problem.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Designa, välja och montera elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiva atmosfärer - Materialegenskaper beträffande klassificering av alkoholer och ångor - Experimentella metoder och tabellmöjligheter"• PN-EN 50272-3: 2007 "Säkerhetskrav och installation av sekundära batterier..