Faror av marocko

Vi finns på många sätt när olika faror väntar oss praktiskt taget vid varje steg. Ofta hände det mig att gastrycket översteg det acceptabla värdet. Detta ledde till att pannan exploderade, vilket lyckligtvis bara resulterade i kostsamma reparationer. Jag är nu medveten om att i denna lösning är det lätt att förlora ett liv, men vissa män inser inte det.

Vid bröllopet finns det i modern tid ett föremål som flikar eller säkerhetsventiler. Så det finns en ventilstil som automatiskt sönderdelas när gas- eller ångtryck överstiger acceptabla gränser. Detta förhindrar explosioner av sådana byggnadsmoment, såsom tankar, rörledningar och liknande. Den användes först i mitten av sjuttonhundratalet i en mycket enkel apparat, som var en tryckkokare.Om du tittar noga de enklaste modellerna av säkerhetsventiler, finner vi det är bara så skört plattan, som förstörs när överskrider den tillåtna gastrycket.Tyvärr bakades ofta drycken från ventilerna. Det var inte ovanligt för användaren att ladda enheten omedvetet. Och två grundventiler började användas mycket hårdare, oftast data i motsatta ändar av en given enhet.Dessa ventiler gavs rutinmässigt i ångmotorer. Detta förhindrade den plötsliga ökningen av trycket som råder i fordonets framdrivningsmekanism. Detta hotade att explodera, vilket även skulle kunna leda till att alla passagerare dödades.Jag hoppas att jag har intresserade läsare om säkerhetsventilerna. Den som läst den här texten är förmodligen nu medveten om den oerhört viktiga roll dessa lag spelar i dagens värld och industri.