Explosionsskydd

EX-beteckning är ett medvetet beteckning, explosionsskydd, som används för enheter och skyddsmetoder eller deras element och är populärt.

I kontraktet med de populära avvikelserna som säkerhet inom EU: s territorium gjordes en åsikt om enandet av grundläggande värden i de enskilda medlemsstaterna. Enhetliga rättigheter har gett ett mycket tydligare och starkare godsflöde mellan EU-länderna. Så är den så kallade Den nya metoden, som har visat en nyckellösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosionsfarliga områden och enheter som tas i bruk i dessa zoner, bör två grundläggande ATEX-uppgifter nämnas (från fransk atmosfär Explosible:- Europaparlamentets och Europaparlamentets direktiv 94/9 / EU ATEX95 (daterad den 23 mars 1994 inom ramen för samordningen av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar, maskiner och skyddssystem som är avsedda för karriär inom områden som hotas av explosion,- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16 december 1999 som reglerar minimikraven för skyddet och säkerheten för personer i klasser där explosionsriskens atmosfär kan mötas.Varje EX-mat bör märkas tillräckligt och passera en serie test som innehåller en punkt för att eliminera eventuella tillverkningsfel. EU-direktiven, som vi fick 2003, strikt bestämmer och anger arbetsprinciperna och vikten av denna typ av utrustning.Du hittar mer om Atex-problemet här.