Elektriskt gronsaksfras kok linje

Valda kontor och företag använder eller ackumulerar ämnen som kan vara viktiga för att skapa en explosiv atmosfär med luft. Därför kommer det särskilt att finnas sådana ämnen som gaser, vätskor och fasta ämnen med en hög grad av fragmentering, till exempel kolstoft, trästoft etc.

I sådana former är arbetsgivarna skyldiga att göra en bedömning av en explosionsrisk och en bedömning av en explosionsrisk. Ange särskilt de territorier och platser där den mest sannolika explosionen inträffar. Områden med en potentiellt explosiv atmosfär bör vara extremt nödvändiga i utomhus- och utomhusmiljöer. Dessutom är arbetsgivarna skyldiga att utarbeta grafisk dokumentation som kommer att sortera och dessutom indikera de faktorer som kan skapa tändning.

Bedömningen av explosionsrisken måste baseras på kraven i förordningen från ekonomiministeren av den 8 juli 2010 i situationen för minimikrav för förtroende och hygien på jobbet, relaterat till möjligheten att presentera en explosiv atmosfär i bakgrunden (Journal of Laws 2010 No. 138 item 931.

Som en del av bedömningen av explosionsrisken förbereds objektets egenskaper. Det presenteras på ytan, antalet golv, rum, tekniska linjer osv. De faktorer som kan tas för att skapa en brand eller en explosion analyseras. Material och metoder förbereds, tack vare vilket det är möjligt att minska och eliminera brand- och explosionsrisker. Det bestäms vilken grupp av brännbara ämnen som kan bli en källa till potentiell explosion. Innovativa lösningar som minimerar risken för explosion börjar.