Dalig arbetsorganisation

Under den aktuella säsongen har företag på ett annat sätt tagit hand om stora bokföringsfel på torget i hela regionen. Running företag, försökte dessa fel att dölja, vilket orsakade raseri och ilska bland gästerna.På grund av bokföringsfel köpte vi inte en lön för november månad, och de kommer att få ersättning i januari.

Det är oacceptabelt, försök inte för mycket för att låta karpen ... inte få för mycket pengar för att organisera en semester för journalisten i vår tidning ensam från medarbetarna.Det bränser elden med att bolagets chefer i november gav våra gäster enorma biljetter, vilket var upp till 20% av den genomsnittliga månadslönen. Motiverade av dessa ord fortsatte arbetarna mer och mer till sina uppgifter under hela månaden, tack vare vilket bolaget uppnådde en 5% ökning i kollisionen med förra månadens framgång.På löften om att ta emot kuponger gav de dock upp ...Tyvärr finns det ett exceptionellt fall i vårt land, i det sista steget var de mycket. Vissa anställda ska hävda sina rättigheter på den juridiska vägen och ansöka om ersättning enligt denna metod. De märker inte något annat sätt än att "gå i krig" med ett namn som är insolvent.Vad ska du alltid göra för att undvika misstag i detta perspektiv? Optima redovisningsprogrammet kan vara bra i den nuvarande planen. Det finns ett nuvarande system, sätta på datorer, inte bara revisorer utan också chefer. Det kommer att göra det möjligt för dig att upprätta alla tillhörande investeringar och minska den som uppstår till följd av den senaste risken. Dessutom optimerar programmet tack vare den inbyggda grunderna av möjligheter och onlinetjänster kontinuerligt aktiviteterna hos alla som behandlar dem. Om det behövs finns det i form av en anteckning att överföringar har placerats på felaktiga kontonummer. Det finns mer under perioden för att påminna dig vad som nu ska skapas för att ha ett förutbestämt schema.Programmet antas i Västeuropa, där han fick en hel del supportrar. Det är enkelt felfri, tack vare de data som lagras var tionde sekund, kommer vi inte att förlora resultaten även om strömmen är avstängd.