Avlagsna market

Moderna dedustinginstallationer representerar en innovativ tekniknivå. Deras mångsidighet och situation kan inte slås. De kan kännas i både vakuum och hypertensiv ordning. Naturligtvis bör smutsborttagningssystemet anpassas till typen av mening. Dedusting och filtreringsteknik ger ett avgörande bidrag till gruppen av organisationer och funktionssäkerhet i många industrier och hantverk.

Rätt filtreringsmetod och enkelt val av filterduk är obligatoriska för gäster och miljö. Konsekvenserna av dåliga eller felaktigt inställda filtersystem är otillräcklig sugkapacitet, hög energiförbrukning, stort filter, förorenad luft och returluft även med föroreningar.

Små dammsamlare möjliggör ett urval av utvinningseffektivitet och filteryta i testade konstruktionssystem. Fläktens prestanda, filterytan och avfallssystemet är anpassade till verkliga behov. Den uppsamlade blandningen av damm och sågspån kan till exempel packas i påsar, pressas eller hällas i en behållare. Om produktionsprofilen ändras kommer extraktionssystemet att vara viktigt att anpassa sig till det utan problem.

Förlängningen av dammkollektorn, förstoringen av filtreringsytan och modifiering mot att få en större filterinstallation med möjlighet att placera den utanför målet ska fortfarande genomföras.

Dammfiltrering är dammsamlare som är unika i direkt mångsidighet och form. Rätter kan också behandlas som positionsskrivningsfilter i övertryck och även undertryckstil. Avfallssamlingssystemet kan leva hela tiden anpassat till uppgifternas smak.